Shortcut menuMaieutikk - Business Intelligence, datavarehus og mer

Kundene våre har erfart at de innehar verdifull informasjon om seg selv, sine leverandører, sine kunder og sitt marked.

Ved å tilby et bredt spekter av tjenester og produkter innen bygging av datavarehus og beslutningsstøttesystemer, hjelper Maieutikk sine kunder å forløse denne informasjonen til nøkkelkunnskap for beslutninger.

Som leverandøruavhengige konsulenter bruker vi standardprogramvare for å implementere virksomhetsstyring-, rapportering- og integrasjonsløsninger. Vi har også utviklet en rekke add-ins som plugger seg på eksisterende datavarehus og sørger for å utvide mulighetene eller forbedre det eksisterende.

Maieutikk ...”(gr. maieutikos, som hører til fødselshjælp), den sokratiske metode at hjælpe andre til åndelig forløsning (fødsel). Jf Platon.” (Politikens filosofileksikon.). Den sokratiske metodes grunntanke er at kunnskapen ikke trekkes "ned over hodet", men søkes forløst i personen selv. Fokus er rettet mot det enkelte individs særpreg og evne til å finne innsikten i seg selv