Shortcut menuKompetanseoversikt

Kjerneaktivitetene våre ligger i gjennomføring av beslutningsstøtteprosjekter og implementering av datavarehussystemer, med både dybde- og breddeerfaring fra systemutvikling og teknisk prosjektledelse.

Produktkompetanse på Informatica, Business Objects, Oracle, MS SQL Server


Å bygge et vellykket datavarehussystem er et spørsmål om metoder, erfaring og evne til raskt å forstå og tilpasse seg ulike miljøer både teknisk, organisatorisk og forretningsmessig. I tillegg til tung og bred teknisk kompetanse både innen- og utenfor Business Intelligence-feltet har våre konsulenter formell tilleggsutdanning i økonomi.

Vi har ekspertkompetanse på to markedsledende leverandører av BI-suite produkter, Informatica og Business Objects. De siste årene har vi i tillegg satset på Microsoft BI solutions og maskinlæring

Mer presise beskrivelser er tilgjengelige på forespørsel.