Shortcut menuBusiness Intelligence, datavarehus og mer

Business Intelligence er et fellesbegrep for å karakterisere metoder og teknologier for samling, lagring, rapportering og analyse av informasjon som danner grunnlag for bedre forretningsbeslutninger.

Maieutikks kjerneaktivitet er å implementere Business Intelligence- og beslutningstøtteløsninger gjennom konstruksjon av datavarehussystemer. Datavarehuset er stedet hvor alle relevante data for analyse og beslutningsstøtte, er samlet.

Verktøy, metoder og kunnskap som er nødvendige for å bygge et datavarehus er også nyttige for å implementere andre prosesser enn virksomhetsstyring. Maieutikk har blant annet kompetanse og erfaring med:

  • bygging av Masterdata register som samler, på tvers av firmaets informasjonssystemer, ”one version of the truth” om kunder, produkter, ansatte, leverandører... Disse registrene blir mer enn ofte hjørnesteiner for en serviceorientert arkitektur (SOA).
  • bruk av ETL-verktøy for gradvis migrering av systemer.