Shortcut menu


Right menu

Se også

DWAct

DWAct er et enkelt og kraftig verktøy som utvider firmaets Business Intelligence-løsning med operasjonelle muligheter. Ved hjelp av DWAct kan MasterDataene (opplysninger om kunder, leverandører, produkter...) som er tilgjengelige i datavarehuset, brukes til operasjonelle formål som f.eks. hendelsesstyrt CRM, DM-kampanjer og leverandøroppfølging.

DWBurst

DWBurst er et enkelt, kraftig og rimelig verktøy som utvider distribusjon av rapporter til alle typer mottakere både innen- og utenfor firmaet. Rapporter publiseres i native format (Business Objects) og/eller PDF, Excel, txt....

DWMap

DWMap er en suite av verktøy og metoder med formål å visualisere på kart informasjon som ellers er hentet fra datavarehus i et tabellformat. Mens de fleste datavarehus innehar en geografisk dimensjon er det sjelden at dens potensiale er fullt utnyttet, nemlig å fremstille måltallene på et kart.


Beyond datavarehus

Verktøy, metoder og kunnskap som er nødvendige for å bygge et datavarehus er også nyttige for å implementere andre prosesser enn virksomhetsstyring. Vi har også kompetanse og erfaring med:

  • bygging av Masterdata register som på tvers av firmaets informasjonssystemer, samler ”one version of the truth” om kunder, produkter, ansatte, leverandører... Disse registrene blir mer enn ofte hjørnesteiner for en serviceorientert arkitektur (SOA).
  • bruk av ETL verktøy for gradvis migrering av systemer.

MasterData Management

I firmaets informasjonssystem er det vanlig å finne samme informasjon representert på ulike, og ofte inkonsistente måter. Det er f.eks. ikke uvanlig å finne flere kunder registrert i CRM-systemet enn i regnskapssystemet. Slike situasjoner oppstår f.eks. når avdelinger behandler data uavhengig av hverandre (et typisk eksempel er etter en selskapsfusjon eller oppkjøp) eller når de samme dataene er fordelt over flere IT-systemer. Ofte er avvikene mellom dataene uten store konsekvenser men inkonsistenser kan være kritiske når de gjelder de såkalte "MasterDataene" som Kunder, Leverandører, Produkter.

Hensikten med MasterData Management er da å gjøre den "One version of the truth" som man ellers finner i Business Intelligence-løsninger, tilgjengelig for firmaets produksjonssystemer. Teknikker og metoder for å danne et grunnlag av harmoniserte data (business process analysis, data assessment, felles datadefinisjoner, datarens, dataintegrasjon ...) er da veldig like de teknikker og metoder som er brukt ved bygging av et datavarehus. Basert på grunnlaget av konsistente data skal det bygges en masterdata tjeneste for å gjøre synkroniserte data tilgjengelige for firmaets applikasjoner.

Migrering av IT-systemer

I forbindelse med skifte av IT-systemer er det ofte behov for migrering (overføring) av både historiske data og produksjonsdata fra gammelt til nytt IT-system. Datamigrering kan være komplekst, med store volum og forskjellige kilder som skal lastes inn i et nytt IT-system, som ofte ikke er ferdig implementert ved starten på konverteringsprosjektet.

Maieutikk tilbyr bistand også i denne type prosjekter hvor viktige suksessfaktorer er erfaring med migrering, metode for migrering, skreddersydd programvare for konvertering av data og detaljert kunnskap om data som skal konverteres.

Vi har deltatt i flere migreringsprosjekter (Stormaskin til Oracle, Oracle til MS SQL Server) hvor vi har brukt både standard ETL-verktøy (Informatica PowerMart) samt proprietære ETL-verktøy, eksempelvis Microsofts DTS.