Shortcut menuDatavarehusprosjekter er ikke som andre IT-prosjekter

Den største utfordringen for et beslutningstøttesystem er å til enhver tid kunne støtte en prosess med fortløpende endringer. Hvilken informasjon som til enhver tid vil være nødvendig for en forestående beslutning, er umulig å detaljformulere ved prosjektstart. Styringsparametrene tilpasser seg over tid til firmaets styringsmodeller, og implementering av beslutningsstøttesystemer er da en levende og dynamisk prosess.

Datavarehuset, IT-systemet som er ryggraden for beslutningstøtteprosesser, er dermed vanskelig å detaljspesifisere fra dag én. Mens de store linjene er mulige å anta før innføringen av datavarehus, er det kun når beslutningsstøtteprosessen er i gang, og datavarehuset er tatt i bruk, at det er mulig å presist spesifisere informasjonsbehovet.

Et datavarehus skal da kunne bygges over tid med stort rom for kravendringer underveis. Men likevel må systemet også raskt levere resultater for å støtte læringsprosessen hos dem som fortløpende skal spesifisere informasjonsbehovet.

Informasjon som skal omformes og presenteres til brukerne er hentet fra firmaets produksjonssystemer (regnskap, ERP, fagsystemer) eller fra eksterne kildesystemer (leverandører, partnere, offentlige registre). Mens datavarehuset over tid skal levere konsistente resultater til brukerne, finnes det ofte ingen eller liten garanti for at systemene som dataene er hentet fra, i samme periode holder seg uendret.

Skjematisk oppsummert: Det som er spesifikt med datavarehusprosjekter framfor andre IT-prosjekter, er at det skal bygges en langvarig og stabil arkitektur mellom to labil grunnlag hvor både brukerbehov og tekniske forutsetninger høyst sannsynlig vil omdefineres i løpet av prosjektet. For å begrense risiko er det da viktig å skape en form for stabilitet gjennom en god forankring i toppledelsen, hos brukerne og i IT-avdelingen.

Maieutikk tilbyr erfaring fra alle faser av datavarehusprosjekter i et bredt utvalg av bransjer.