Shortcut menuDatavarehussystem

Datavarehussystemet er en bro mellom dataene som er lagret i firmaets systemer, og brukerne som trenger raske svar på komplekse forretningsmessige spørsmål.

Et datavarehussystem består av fire funksjonelle lag:

 • ETL (Ekstrahering Transformering Lagring), et lag for ekstrahering av data, og etter bearbeiding, lagring i en eller flere store databaser.
 • Datavarehusbasen: et databaselag som består av en eller flere databaser. Informasjonen i denne databasen er strukturert med spesifikt henblikk på analyse og rapportering.
 • Et presentasjonslag : for å hente og tilgjengeliggjøre informasjon til sluttbruker. Kunnskap om firma, leverandør, kunde og partner produseres gjennom en dialog mellom datavarehussystem og brukerne.
 • Brukerne (analytiker, kunnskapsmegler, rapportforbruker) utnytter kunnskapen for å bygge verdier for firmaet.

I praksis er et beslutningsstøttesystem implementert ved konstruksjon av et datavarehus

Ekstrahering Transformering Lagring (ETL)

Ekstrahering / Transformering / Lagring av dataene. Bygge et stabilt bro mellom to flyttende miljøer

Hensikten med ETL er å forsyne datavarehusbasen med dataene fra produksjonssystemer. Prosessen innebærer mye mer enn en enkel flytting fra et system til et annet, slik man kan konstatere ved å se på hvor forskjellige kjennetegn mellom kilder og mål er.
 • Spredte data på tvers av fagsystemer
 • Varierende kvalitet
 • Korte tidsperspektiv
 • Egnet for spesifikke prosesser
 • Egnet for spesialister

Ekstrahering - Transformering - Lagring

 • Samlet data i datavarehus
 • Koherent og homogent
 • Tatt vare på historiske, sammenlignbare tall over tid
 • Egnet for analyse og rapportering
 • Egnet for alle type brukere

ETL er vanligvis implementert ved hjelp av et spesialisert produkt hvor Informatica, Business Objects, SAS, Oracle, Microsoft, SAP, IBM (Ascential) mfl er ledende leverandører. En fordel med å bruke et standardprodukt i stedet for å ad hoc programmere uttrekket, er blant annet bedre ytelse og vedlikeholdbarhet.

Datavarehusbasen

Datavarehusbase, databasearkitektur velgenet til analyseformål og beslutningsstøtte

Databasedesign skal sikre at strukturen er velegnet til analyseformål og beslutningsstøtte. Der ligger en god del av "datavarehuskunsten", det må finnes en balanse mellom effektivitet og mulighet til utvidelser:
 • krav til rask responstid for aggregerte og detaljerte tall
 • datastruktur gir flere vinklinger på samme måltall, selv når de fleste vinklinger fortsatt er ukjent ved første leveranse
 • “stjernemodell” er standarden i datavarehusdesign

Når datavolumet i store trekk er avklart, er valg av databaseteknologien ganske enkelt; pris og eksisterende kompetanse i firmaet er ofte hovedkriterier for hvilket valg man treffer. Hvis man har et ETL-lag basert på et fleksibelt verktøy (typisk Powercenter) er det forholdvis lett å skifte databasesystem.

Presentasjon

Presentasjonslag er grensesnittet mellom datavarehus database og brukerne. Her presenteres data fra datavarehus i rapporter, analyser, dashboards...

Presentasjonslag er grensesnittet mellom datavarehusdatabasen og brukerne. Her kan det velges en eller flere verktøy avhengig av forskjellige tekniske og ikke tekniske krav eller behov. Blant valgkriteriene finner vi:
 • ambisjonsnivå: rapportgenerator, mer eller mindre avansert analyseverktøy, virksomhetsstyring
 • utfordringer mht anvendelse: Lokal / Intranet / Extranet (antall brukere, sikkerhetsnivå ...)
 • styrke: responstider, volum av datagrunnlag, kompleksitet og omfang av rapporteringsmuligheter
 • eksterne faktorer som f.eks. om verktøyet er brukt av en partner

Presentasjonslag er det laget som er synlig for brukerne og mer enn ofte er prosjektets suksess avhengig av at brukerne mottar verktøyet.

Bruker

Systemet produserer kunnskap om firma, levrandører, kundene, partner. Kunnskapet bygges i hodet av brukerne som er da en viktig del av systemet.

Hensikten med datavarehussystemet er å produsere kunnskap om firma, leverandører, kunder, partnere. Kunnskapen dannes i hodet på brukerne som ikke bare er i dialog med systemet, men nærmest er en del av systemet. Flere suksessfaktorer er viktigere for datavarehussystemet i forhold til andre tradisjonelle IT-systemer:
 • Huske at et datavarehus støtter en veldig spesiell prosess. Prosessen som gjelder for å hjelpe med å ta en beslutning er ikke den samme prosess som gjelder for at en vare blir bestilt (ordresystem) eller betalt (fakturasystem)
 • Finne balansen mellom raske resultater og en åpen løsning som gir mulighet for kreativitet
 • Satse på en langsiktig gjensidig læringsprosses ( “Give me what I want and I’ll tell you what I really wished” )
 • Kompetanseoverføring (kurs, brukerforum) er et ekstrem viktig