Shortcut menuHvorfor et datavarehus

Et datavarehus er ryggraden for firmaets virksomhetsstyring og rapportering, og har som formål å forbedre beslutningsgrunnlaget for ansatte, partnere, leverandører eller kunder. Datavarehuset er stedet hvor all relevant informasjon som er egnet for analyse og beslutningsstøtte, er samlet.

Vi beskriver nedenfor hva som kjennetegner den informasjon som er tilgjengelig gjennom et beslutningstøttesystem. Har du ikke pr i dag tilgang til slik informasjon er sannsynligheten stor for at ditt firma har behov for et datavarehussystem.
Dataene som ligger i datavarehus er:

  • lett tilgjengelige; f.eks: dagens resultater lett sammenlignbare med prognoser og historiske data over flere år
  • utvetydige slik at alle brukerne har en felles forståelse av informasjonen og innholdet i rapporter og analyser
  • konstante og uavhengige av firmaets arkitektur med mulighet til å rapportere over tid på tvers av firmaets avdelinger og IT-systemer uansett hvordan dette var/er/skal være organisert
  • riktig levert aka “the right information to the right people at the right time” både internt men også til kunder, leverandører og partnere
  • verdiskapende: informasjon som ellers er vanskelig å sammenligne kan i datavarehuset brukes for å få en total oversikt over firmaet
  • kvalitetssikret slik at et produkt, en leverandør eller en kunde er entydig identifisert i systemet og er koblet til kvalitetssikrete opplysninger