Shortcut menuVerktøy

Maieutikk er et leverandøruavhengig selskap. Dette gir oss frihet til å bruke de verktøyene som passer best med kundens miljø og behov.

Å bygge et vellykket datavarehussystem er ellers mer et spørsmål om metoder, erfaring og evne til raskt å forstå og tilpasse seg til ulike miljøer enn å ha spesifikk produktkompetanse. Når det er sagt, har vi ekspertkompetanse på to markedsledende leverandører av BI-suite produkter, Informatica og Business Objects, samt erfaring med Microsoft SQL Server (MSSIS, MSSAS, MSSRS). Maieutikk er aktiv i både Informatica Developer Network og Microsoft BI community.

Når standardverktøy viser seg begrenset eller ikke tilpasset det norske markedet utvider vi eksisterende BI-løsninger ved å lisensiere egenutviklete produkter:

  • DWBurst - enklere, bredere og sikrere publisering og distribusjon av rapporter med integrasjon mellom Business Objects og Powercenter
  • DWAct - implementering av hendelsesstyrt CRM på eksisterende datavarehus
  • DWMap - geografisk rapportering med visualisering av dataene på kart