Shortcut menuDWAct

DWAct er et enkelt og kraftig verktøy som utvider firmaets Business Intelligence-løsning med operasjonelle muligheter. Ved hjelp av DWAct kan MasterDataene (opplysninger om kunder, leverandører, produkter...) som er tilgjengelige i datavarehuset, brukes til operasjonelle formål som f.eks. hendelsesstyrt CRM, DM-kampanjer og leverandøroppfølging.

Hvorfor DWAct

De fleste beslutningsstøttesystemer bruker rapporterings- og analyseverktøy som er designet for å kunne rapportere på en enkel og fleksibel måte om fakta og hendelser. De såkalte MasterData (Kunder, Leverandører, Produkter ...) som ligger i datavarehus er kun brukt for å gi en kontekst til fakta og hendelser som f.eks. i "antall salg etter produkttype og kundesegment".

DWAct er skapt for å lage komplekse analyser og uttrekk hvor MasterData står i sentrum. Hendelser/fakta er ikke lenger av primær interesse, men er brukt for å velge ut masterdataene som f.eks. i ”finne kundene som kjøpte disse produktene i fjor, men som ikke har kjøpt noe i år".

DWAct er da et verktøy dedikert til analyse og uttrekk av MasterData basert på en kombinasjon av fakta og/eller hendelser. Grupper av elementer kan overvåkes (f.eks. følge opp antall kunder i hvert segment) eller brukes i en operasjonell sammenheng ("automatisk sendt et velkomstbrev til alle nye kunder").

DWAct er enkelt

DWAct er skapt for å supplere, ikke erstatte, rapporteringsverktøy. En styrke ved DWAct er at det lett lar seg integrere med en eksisterende Business Intelligence-løsning. Begreper og metadata som er brukt for å lage rapporter, er automatisk tilgjengelige i DWAct for å danne grunnlag for operasjonelle handlinger. Innføringen av DWAct er derfor enkel, og dersom et datavarehus allerede finnes, er det kun et spørsmål om dager eller timer før DWAct kommer til nytte.