Shortcut menuDWBurst

DWBurst er et enkelt, kraftig og rimelig verktøy som utvider distribusjon av rapporter til alle typer mottakere både innen- og utenfor firmaet. Rapporter publiseres i native format (Business Objects) og/eller PDF, Excel, txt....

Ut fra en rapport lagret i native format (f.eks. Business Objects) kan DWBurst produsere et omtrent ubegrenset antall dokumenter tilpasset hver mottaker:

  • rapporter er sendt enten i native format eller i et format tilpasset hver mottaker (PDF, Excel...).
  • publiserte rapporter er tilgjengelige gjennom Intranet/Extranet eller mottatt pr. e-post.
  • innholdet i rapporten er også styrt av mottakeren. En kjedemanager kan f.eks. lage en rapport for salgsoversikt, og be om å få en oversikt hver måned over alle sine salgspunkter, samt å få sendt til hver lokalt ansvarlige en beskrivelse av deres lokale salgspunkt.

DWBurst er sikkert

DWBurst er integrert med ETL-verktøyet (f.eks. Informatica Powercenter), slik at rapporter er publisert kun etter at grunnlaget er oppdatert i datavarehuset. Publiserte rapporter arkiveres i en periode som bestemmes av administrator for ytterligere avstemming.

DWBurst er enkelt og rimelig

Ta kontakt for en demo eller for å motta en prøveversjon.