Shortcut menuDWMap

DWMap er en suite av verktøy og metoder med formål å visualisere på kart informasjon som ellers er hentet fra datavarehus i et tabellformat. Mens de fleste datavarehus innehar en geografisk dimensjon er det sjelden at dens potensiale er fullt utnyttet, nemlig å fremstille måltallene på et kart.

En typisk bruk av kartografi er når man skal sammenligne salgspunkter eller markedsområder: På et kart er det mulig å få et totalbilde av en distribusjonskjede som består av hundre salgspunkter og samtidig få tilgang til lokale forekomster. Et kart viser også geografisk relaterte fenomener som ikke ellers er synlige: kundeatferd på er kysten forskjellig fra på fjellet, gode/dårlige resultater på salgspunkter forklares med lokal konkurranse... Eksemplene er mange, ta kontakt for en demo.